Att bli hantverkarlärling

I ett annat inlägg pratade vi om vilka jobb som utbildar en från grunden och som inte kräver någon erfarenhet eller utbildning sedan tidigare. En vanlig yrkesgrupp som kör på detta koncept är hantverkare. Där kan du börja som lärling och få hjälp och erfarenhet av en mentor som redan kan och är verksam inom yrket. Detta gör att du lär dig yrket från grunden och kan knyta kontakter på samma gång.

Vad innebär det att vara lärling:

I stora drag kan man säga att lärling innebär att du utbildar dig till ett yrke tillsammans med en person som redan arbetar inom området. Du följer med på olika jobb och studerar och lär dig av din mentor. Lärlingsutbildningen är alltså förlagd på arbetsplatsen. Du börjar normalt med enklare arbetsuppgifter och allt eftersom att du får mer erfarenhet får du också mer komplicerade uppdrag. Målet med utbildningen är att du efter avslutade studier antigen ska kunna starta ditt egna företag eller få jobb inom området. Viktigt att påpeka är att du inte får lön eftersom lärling räknas som en utbildning. Alltså är det studiebidrag som gäller. Efter avslutade studier får du normalt ett yrkesbevis som visar att du är kvalificerad att arbeta inom det område du har valt.

Vad finns det för lärlingsutbildningar inom hantverkaryrket:

Det finns en rad olika hantverkaryrken. Oftast är man specialiserad på en sak vilket också gör att denna yrkesgrupp kallas för smala yrken. Exempel på dessa kan vara guldsmed, skomakare, möbelrenoverare, skräddare eller keramiker. På många skolor varierar utbildningarna från år till år så det är en bra idé att kontakta skolan man är intresserad av och fråga vad som är aktuellt för tillfället.

Vilka förutsättningar har jag med eller utan gymnasieutbildning:

I dagens Sverige finns det olika varianter av lärlingsutbildningar. Antingen kan du börja redan på gymnasiet genom att söka en praktisk linje exempelvis inom VVS och bygg. Du varvar då praktik inom det område du valt tillsammans med de obligatoriska gymnasieämnena och specialiserade ämnen för din linje. Fördelen med detta är att du får högskolebehörighet samtidigt som du redan innan studenten skaffar dig erfarenhet och kontakter inom yrket. Det är dock svårt att säga vilket som är bästa vägen att gå. Många vet inte vad de vill arbeta med när de ska välja gymnasium utan kommer på det senare i livet. Det är dock bra att det finns båda alternativen så man kan välja det som passar en själv bäst.