På senare år har de klassiska universitet och högskoleutbildningarna fått sällskap av de så kallade YH-utbildningar eller yrkeshögskola som det också kallas. Genom dessa utbildningar får du chansen att på kort tid utbilda dig och praktisera för att sedan vara redo att börja arbeta inom branschen du valt. Här ser vi närmare på vad YH innebär och vad du har för chanser på arbetsmarknaden efter genomförd utbildning.

Vad är en YH-utbildning?

Yrkesutbildning är fortfarande en relativt ny utbildningsform då den första startade 2009. Här kombinerar du praktisk och teoretisk undervisning under en tidsperiod från ett halvår upp till två år. Den praktiska delen kallas för LIA och är ett bra sätt att skaffa sig kontakter och få arbetslivserfarenhet i likhet med lärlingsutbildning. Det som också är positivt med YH-utbildningar är att de är anpassade efter vilka branscher som söker arbetskraft vilket ökar chanserna till jobb. Utbildningarna kräver minst grundläggande gymnasiekompetens och en del kräver även andra ämnen. I övrigt är utbildningarna CSN-berättigade på samma sätt som universitetsutbildning. Efter du har genomfört dina studier får du antingen en yrkeshögskoleexamen eller ett utbildningsbevis. Detta beror oftast på utbildningens längd.

Hur skiljer sig en YH-utbildning från vanlig högskola:

Den största skillnaden mellan yrkeshögskola och vanlig högskola är längden på utbildningen. En YH-utbildning varar normalt inte längre än 2 år medan en högskoleutbildning är betydligt längre. En yrkesutbildning innehåller också mer praktik ute på arbetsplatsen men detta förekommer också i högskoleutbildningar till exempel under examensarbetet. Man kan sammanfatta det med att universitetsutbildningar är mer långsiktiga medan YH anpassar sig efter dagens arbetsmarknad och vad som efterfrågas. YH-utbildning är också bra om du vill specialisera dig på en enskild del av ett yrke då högskoleutbildningar brukar ha en mycket bredare studieplan. Man kan inte heller säga om det är lättare att komma in på det ena eller andra utan detta beror på efterfrågan för tillfället.

Vad har jag för chanser till jobb efter en YH-utbildning:

Tack vare att utbildningen erbjuder praktik har du som studerande goda chanser att knyta kontakter inom branschen och hitta jobb efter avslutade studier. Såklart kan ju ingen utbildning garantera jobb men statistik visar att chanserna till arbete är mycket goda efter en genomförd yrkesutbildning. Man får faktiskt inte ett starta en YH-utbildning utan att det finns en efterfrågan inom branschen, detta är inget krav för exempelvis högskolor och universitet. Detta betyder inte att det ena alternativet är bättre än det andra utan det gäller helt enkelt att som person lista ut vad som passar en bäst.