Karriär som forskare

Vad gör egentligen en forskare? I en enkel förklaring kan man säga att en forskare genom olika metoder söker efter nya kunskaper för att öka vårt vetande. Själva titeln forskare är en väldigt bred titel och det finns flera olika områden som man kan fördjupa sig i. Man kan till exempel välja att gå antingen den medicinska eller naturvetenskapliga linjen. Låter det som något för dig? Här tittar vi närmare på hur det är att forska på antingen universitet eller företag.

Vad krävs för att bli forskare:

Hur går man då till väga om man vill bli forskare? Innan du kan söka in till själva forskarutbildningen och få en så kallad doktorsexamen måste du först klara av studier på grundnivå samt ett år av avancerade studier. Alltså måste du ha minst fyra år studier eller 240 högskolepoäng innan du är behörig till att söka vidare. Har du väl blivit accepterad till forskarutbildningen väntar ytterligare två till fyra års studier. Totalt kan det alltså ta upp till åtta år innan du får din examen. Det är en lång väg men definitivt värt det för den som har intresset.

Arbeta som forskare på ett universitet eller högskola:

När du väl är färdigutbildad och kan kalla dig forskare har du en rad olika karriärmöjligheter. Det vanligaste är att man forskar och även undervisar på en högskola eller universitet. Då är din roll inte bara att söka efter nya kunskaper utan även hjälpa andra blivande forskare på vägen och se till att de tar del och lär sig av din forskning.

Arbeta med forskning utanför högskola eller universitet:

Även om högskola eller universitet är den vanligaste arbetsplatsen för en färdigutbildad forskare finns det så klart andra alternativ. Har du valt den medicinska banan kan du till exempel välja att forska på sjukhus eller ett läkemedelsföretag. Det går också att kombinera båda två då flera universitet erbjuder företag chansen att samarbeta med deras forskare. Detta kan innebära allt från ett enskilt uppdrag till kompetensutveckling för de anställda inom företaget.

Den stora skillnaden mellan de två alternativen kan man säga är främst att om du forskar på ett universitet är en stor del av arbetet också att utbilda andra och dela din forskning medan om du forskar på ett företag kan du vara lite mer specialiserad på ett område. Oavsett vilken av vägarna du väljer gäller det alla hålla sig uppdaterad på vad som sker i samhället och i debatter.