Utbildningar som ger jobb

En av de viktigaste frågorna vi ställer oss när vi väljer utbildning är om det kommer ge jobb efteråt. Eftersom vi lägger ner både mycket tid och pengar vill vi så klart att vi ska kunna skapa oss en framtid inom området vi valt efter avslutade studier. Givetvis ska man utgå efter sina egna intressen men det kan också vara bra att undersöka hur arbetsmarknaden ser ut. Här ser vi närmare vad som efterfrågas av just nu och i den närmaste framtiden. Vi tittar också närmare på skillnaderna mellan högskola och yrkesutbildning.

Vilka yrken ska man satsa på

Varje år släpps alltid rapporter om hur prognosen kommer se ut för de olika branscherna. Ur en av de senaste undersökningarna kunde man till exempel läsa att det kommer finnas ett överskott av optiker och samhällsvetare och en brist på psykologer, tandläkare och sjukgymnaster. Vad som efterfrågas beror givetvis på hur samhället förändras, politiska beslut och teknisk utveckling och detta ändrar sig också hela tiden. Till exempel rekommenderas tekniska utbildningar och IT då allt mer blir automatiserat. Man ska såklart inte lita blint på dessa undersökningar och som vi nämnde innan är det viktigt att man utbildar sig inom ett område man är intresserad av. Vi rekommenderar dock att innan du beslutar dig för en utbildning att du undersöker hur jobbmöjligheterna ser ut inom branschen för den kommande framtiden.

Ska jag välja högskola eller yrkesutbildning?

Det går så klart inte ge ett rätt eller fel svar på denna frågan utan detta beror på vilken typ av person man är. Vi kan dock berätta lite om fördelar och nackdelar. Det som talar för yrkesutbildning är att det är betydligt mer specialiserade utbildningar. Du kan välja exakt vad du vill bli medan en högskoleutbildning kan vara ganska bred. Yrkesutbildningarna är också kortare då de oftast bara är ett eller två år långa. Det är alltså en chans för dig att snabbare komma in i arbetslivet. Det är dock svårt att säga om du har större chans till jobb efter en högskoleutbildning eller yrkesutbildning. Under en yrkesutbildning praktiserar du på en arbetsplats och har chansen att knyta till dig värdefulla kontakter. Men detta gäller också högskoleutbildningar då du även där har praktik eller kontakt med arbetslivet under ditt examensarbete. Sammanfattningsvis kan man säga att det beror på dig själv och hur du väljer att genomföra din utbildning.