Universitet – eller högskola?

Det kan vara lite förvirrande att veta skillnaderna mellan dessa två utbildningsalternativ. Eftersom begreppen inte är namnskyddade kan vem som helst kalla sig för antigen högskola eller universitet. Men det betyder inte att de är berättigade att ge examen hur som helst. Det gäller därför att man undersöker vad som gäller för den skolan man vill studera på. Här reder vi ut skillnaderna mellan de olika begreppen och varför ett universitet får kalla sig för just universitet.

Är det någon skillnad på universitet eller högskola och i så fall vad?

Den stora skillnaden mellan universitet och högskola handlar om examenstillstånd. Till exempel så kan universitet utfärda examina på forskarnivå medan en högskola saknar detta. Det finns vissa undantag då en högskola kan utfärda generella examina på forskarnivå inom ett eller vissa områden. Då måste de först ansöka om tillstånd om detta. Enkelt sammanfattat kan man alltså säga att skillnaden är att du får bedriva forskning på ett universitet.

I övrigt så är det riksdagen som bestämmer om en högskola får kalla sig universitet eller inte. Viktigt att komma ihåg är att vissa universitet inte har ordet i sig som till exempel Karolinska institutet och kungliga tekniska högskolan. Vi vill också passa på att nämna i detta sammanhang att tekniska högskolor oftast också har en rad andra utbildningar. Namnet innebär oftast bara att skolan började med en teknisk inriktning.

Det finns även skolor som kallar sig för högskola eller universitet men som inte har fått examenstillstånd av universitetskansler ämbetet. Då får du istället ett diplom eller certifikat. Viktigt att komma ihåg om du väljer en sådan utbildning är att de inte räknas som högskolepoäng.

Vilket av dem ska jag välja?

Idag finns det cirka 50 olika universitet och högskolor i Sverige. De allra flesta sköts av staten men det finns också några fristående alternativ. Oavsett vad väljer de själva hur de vill sköta sin verksamhet. Detta gör att det kan skilja mellan olika utbildningar på olika orter. Det gäller därför att kolla upp vad som gäller på varje enskild skola. Det viktigaste är sedan att först välja inom vilket område du vill du studera. Du kan sedan begränsa dig genom att välja en inriktning inom detta område. Utbildningen kan också finnas på olika orter så vi rekommenderar att du besöker de olika skolorna innan du gör ditt val.

Sammanfattat kan vi alltså säga att den största skillnaden är att du får bedriva forskning på universitet. I övrigt skiljer det inte så mycket på dagens utbildningar. Vi vill återigen nämna att universitet och högskola inte är skyddade begrepp utan kan användas av vem som helst. Hittar du en utbildning du är intresserad av rekommenderar vi därför att du kollar upp den specifika skolan och vad som gäller. Alltså vilken typ av examen kommer du få och vilken inriktning som utbildningen har.